DM


Tierpsrundan

När: 2022-02-04

Var: Tierp Arena

Arrangör: Motorklubben Tierp

 

BRESONTROFèN

När: 2022-07-23

Var: Tierp Arena

Arrangör: Rasbo Motorklubb


Rally Sigtuna

När: 2022-10-01

Var: Sigtuna

Arrangör: Sigtuna Rally Club


RS-Cup


Valöpokalen

När: 2022-02-13

Var: Valö

Arrangör: Östhammars Motorklubb


EMC-Sprinten

När: 2022-04-17

Var: Skogen

Arrangör: Enköpings Motorklubb


LMBab-sprinten

När: 2022-05-14

Var: Bergbybanan

Arrangör: Films Motorklubb


Björn Waldegårdsminne

När: 2022-05-21

Var:Ticksta Motorstadion

Arrangör: Motorklubben Rimo


Lundapokalen

När: 2022-08-21

Var: Lunda Flygfält

Arrangör: Östhammars Motorklubb


Inställd

EVB Sprinten

När: 2022-09-04

Var: Skyttorp

Arrangör: Rasbo Motorklubb


Sprint

När: 2022-09-17

Var: Ticksta Motorstadion

Arrangör: MK Rimo


Wez-Mek Sprinten

När: 2022-09-25

Var: Tierp Arena

Arrangör: Motorklubben Tierp


Enköpings Skog & Trädgård Sprinten

När: 2022-10-02

Var: Skogen

Arrangör: Enköpings Motorklubb


Karting


Mkr-2

När: 2022-05-20

Var: Enabanan

Arrangör: Enköpings Motorklubb

Mkr-6

När: 2022-08-20

Var: Rörken Ring

Arrangör: Rasbo Motorklubb

Mkr-6

När: 2022-08-21

Var: Rörken Ring

Arrangör: Rasbo Motorklubb

Mkr

När: 2022-09-02

Var: Enabanan

Arrangör: Enköpings Motorklubb


TussNär: 2022-01-06

Var: Bergbybanan

Arrangör:Films MotorklubbNär: 2022-05-12

Var: Broby Mark Rö

Arrangör: Motorklubben RimoNär: 2022-08-04

Var: Bergbybanan

Arrangör: Films Motorklubb